Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Hrozící úpadek

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.