Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Insolvenční zákon

Zákon č. 182/2006 Sb., který upravuje jednak řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, a jednak oddlužení dlužníka.