Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Lhůta pro přihlášení pohledávek

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta pro přihlášení pohledávek většinou činí pouze 30 dnů od zjištění úpadku (může však být i jiná).