Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Nalézací řízení

Řízení (soudní, rozhodčí), ve kterém dochází k vydání rozhodnutí o určitém právu či skutečnosti. Výsledkem je rozhodnutí - obvykle rozsudek, platební rozkaz nebo rozhodčí nález. Nalézací řízení je zahájeno podáním návrhu či žaloby a ukončeno nabytím právní moci vydaného rozhodnutí.