Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Registr plátců DPH

Registr (rejstřík) v němž správce daně, kterým je Ministerstvo financí ČR, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob. V registru se evidují následující údaje:
a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,
b) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,
c) sídlo plátce nebo identifikované osoby,
d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno,
e) skutečnost, že plátce je spolehlivým plátcem nebo skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem.