Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Sledování živnostenského rejstříku

Automatické nebo jednorázové („ruční") zjišťování a prověřování informací evidovaných v živnostenském rejstříku, zejména o informace o přerušení či ukončení činnosti, o změně v předmětu podnikání, resp. předmětu činnosti, o změně sídla apod. Automatické sledování zajišťuje také společnost FIXFINANCE s.r.o. – viz www.fixfinance.cz.