Stahuji informace o subjektu.
Čekejte prosím.
Zrušit

Sledování insolvenčního rejstříku

Proč je sledování insolvenčního rejstříku důležité?

  • Kritickým faktorem je v insolvenčním řízení čas. Je důležité, abyste své pohledávky včas přihlásili. Včas často znamená do pouhých 30 dnů od data, kdy byl zjištěn úpadek Vašeho dlužníka, což znamená podat přihlášku pohledávky u insolventního soudu. Zákon přitom zakazuje prominutí zmeškání této lhůty, byť by došlo ke zmeškání jen o jediný den, a proto je třeba sledování insolventního rejstříku zajistit v periodě alespoň každých 14 dnů u všech Vašich obchodních partnerů.
  • Sledování insolvenčního rejstříku je tedy jediná možnost jak se o insolvenčním řízení a počátku běhu lhůty pro přihlášení pohledávky dozvědět.

Služba sledování rejstříků od FIXFINANCE s.r.o. reaguje okamžitě na vstup dlužníka do insolventního řízení. Můžete tedy prakticky ihned na vzniklou situaci reagovat.

Praktický případ: Máte výrobnu cihel a prodáváte klientovi ABC. Máte naložený kamión a dovíte se, že firma ABC vstoupila do insolvence. Ještě tentýž den stihnete zastavit expedici kamionu cihel k dotyčnému dlužníkovi, který by zboží nepochybně převzal, ale již patrně nezaplatil.

Komu je Sledování Insolvenčního rejstříku určeno?

Všechny firmy - sledování insolvenčního rejstříku je vhodný pro všechny firmy, zejména pro ty, které dodávají svým odběratelům zboží či služby „na fakturu".

Advokátní kanceláře, účetní a daňoví poradci, insolvenční správci – pro všechny, kteří pracují s pohledávkami. Výhodou je automatické tedy prakticky okamžité upozorňování a úspora času oproti ruční kontrole.

Obce a města – tuto službu využívají obce a města pro plnění zákonné povinnosti dle zákona o obcích při sledování insolvence dlužníků z titulu povinností při placení poplatků nebo dodávek zboží a služeb.

Finanční výhody:

  • zajistíte si šanci na zaplacení přihlášených pohledávek
  • zajistíte si šanci přihlášené pohledávky ze 100 % daňově uplatnit (odečíst od základu daně)

Další výhody:

  • ušetříte čas a náklady na každodenní ruční sledování
  • vyloučíte přehlédnutí chybou lidského faktoru
  • předejdete zmeškání velmi krátkých a přísných lhůt pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • jste bez starostí – vše probíhá automaticky a o všech změnách jste ihned informováni
  • můžete sledovat jednotky až tisíce subjektů najednou

Jak toho dosáhnout?

K výše uvedenému Vám poslouží náš pomocník, který Vás automaticky upozorní, pokud Váš odběratel do insolvence vstoupí.

Mám zájem vyzkoušet sledování ZDARMA Objednat